Dana Svitáková

Moje činnost

image

JOALIS - Informační metoda
 Řízená detoxikace organismu informačními přípravky


Informační metoda Joalis je metoda holistická (z řeckého holos=celý), zabývá se zdravotním stavem člověka z celostního pohledu - dívá se na zdraví jako na propojení psychiky, emocionality a fyzického těla, neboť vše souvisí se vším.
Na fyzické úrovni se jedná o metodu očisty (detoxikace) jednotlivých orgánů a tkání, přičemž je třeba postupovat logicky, po částech - po orgánech a tkáních, a krůček po krůčku pomáhat tělu obnovit jeho samoléčící schopnosti.
Na úrovni psychiky je velmi důležité nalezení vyrovnaného vztahu k sobě sama a vlastní hodnoty. Řada nemocí je způsobena právě tím, že si člověk neváží sám sebe a nemá se rád.
Informační metoda vytvořila proces efektivního čištění organismu. Ten je založen na postupné aplikaci informačních detoxikačních přípravků, které pomáhají tělu zbavit se pomocí vlastní imunity konkrétních toxinů z orgánů a tkání, a tak přispívají k jejich normální činnosti. Jednotlivé přípravky Joalis v sobě spojují sílu optimální kombinace bylin a vtisknutí holografické informace o toxinu v konkrétní tkáni.
Cílem metody je přirozená rovnováha - rovnováha všech funkcí organismu (pohybových, metabolických, obranných a dalších), a tím i postupné odstranění zdravotních obtíží a navrácení přirozené obranyschopnosti organismu.
Velkou výhodou informační metody je, že jde o metodu zcela neinvazivní, nezasahující do přirozeného fungování organismu.
Informační metoda detoxikuje od mnoha typů toxinů. Toxinem se rozumí rušivý vliv, který dokáže narušit regulaci systému (organismu).
Pro představu je zde je uveden výčet toxinů:
Toxiny ze životního prostředí – chemické sloučeniny, těžké kovy a jejich sloučeniny; Infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny; Emoční toxiny; Chemie průmyslová, potravinářská, zemědělská, bytová a další; Radioaktivní látky; Cizorodé bílkoviny ze životního prostředí; Toxické látky vzniklé trávením; Léky, drogy; Metabolické toxiny; Biogenní soli

Indikace (testování) pomocí přístroje Salvia - osobní účast

Salvia je modifikace původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Na rozdíl od klasického měření EAV, kdy se měří z několika bodů na konečcích prstů, se u této modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bodu osrdečníku. Vyšetření Salvií není bolestivé, sonda indikuje pouze povrchové napětí kůže a změnu odporu, takzvaný vegetativní funkční test. Jsou sledovány změny v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tyto děje neovlivňujeme vůlí a projevují se zvlhnutím rukou, rychlostí dechu, tepu, změnami tlaku, rozšířením zornic...
V podstatě sledujeme změny ve stresové a emoční reakci v podvědomí člověka na základě vkládaných dotazů. Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži. Salvia EAM tedy zjišťuje změnu v bodu osrdečníku při vložení informace ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAM.
Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu, které nám škodí, a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. zjistit kvalitu funkce jednotlivých orgánů.
Přístrojem je možné také testovat optimalizaci stravy, zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či ověřovat výběr preparátů homeopatických.  

                                                                                                                                (eccklub.cz)


Pokud budete mít zájem dozvědět se více z mé praxe, je možné nahlédnout na
Facebookovou stránku: Dana Svitáková - konzultační činnost, kam příležitostně ukládám některé kazuistiky 
(případy).                                                                                    image

 NOVÁ SLUŽBA

Indikace (testování) bez osobní účasti, na dálku

Na základě Vašich žádostí a proseb zahajuji rozšíření nabídky testování informačně-bylinných preparátů společnosti Joalis jinou (novou) formou, a to bezkontaktně nebo, chcete-li, bez Vaší účasti.

Testování provádím za pomocí „automatické kresby“ (viz. foto vlevo), na základě:
sdělení základních údajů o žadateli – jméno, příjmení + datum narození
sdělení souhlasu o vstupu do žadatelova energetického pole

Další informace si předáme při komunikaci. 

Nyní bude výběr vhodných preparátů umožněn i Vám, kteří nejste z okolí a nelze uskutečnit osobní návštěvu. Nebo také Vám, kteří máte pocit, že den je příliš krátký, nebo i Vám, kterým není příjemné setkání s cizím člověkem, nebo i Vám, ať už máte jakýkoli jiný důvod.

Jak se se mnou spojit?
e-mail: dasvitakova@gmail.com
sms nebo telefonicky: +420 605 746 614
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085624582854
Instagram: @porad_dokola


image

Spirální stabilizace - SM-systém

rehabilitační forma cvičení dle MUDr. Richarda Smíška

O METODĚ:
Metodu Spirální stabilizace vymyslel v roce 1979 MUDr. Smíšek, V jejím vývoji a zdokonalování pokračuje společně se svými dvěma dcerami. Jedná se o systém cviků, které byly vyvinuty za účelem optimalizace pohybového aparátu a navrácení jeho funkce. Cvičí se za pomoci elastického lana, kterým se postupně posiluje svalový korzet, vytrvalost a koordinace pohybu.
PRINCIP:
Principem metody Spirální stabilizace je cvičením postupně posílit svalový korzet a protáhnout páteř vzhůru. Díky tomu dochází ke zlepšení držení těla, posílení důležitých svalů a meziobratlové ploténky mohou snadněji regenerovat.

                                                                                                                  (spiralstabilization.com)
                                                                                                                  
                                
Z PRAXE:
Se zájemci o tuto formu cvičení se setkávám individuálně. Cílem cvičení je se naučit provádět cviky technicky správně (správné postavení těla), na čemž je celá metoda cvičení postavena.
S klienty se setkávám zpravidla 4x. Po tomto cyklu návštěv je klient schopen cvičit krátkou sestavu cviků sám technicky správně.
První 2 návštěvy je velice vhodné aplikovat v krátkém časovém rozestupu. Při první návštěvě se cvik/cviky naučíte a při druhé návštěvě kontrolujeme správné provádění cviků.
Následující dvě návštěvy bývají zpravidla v dalších měsících (vše je o domluvě).

image
image

Kontaktní údaje - adresa, provozní doba


Dana Svitáková
Cerekvice nad Bystřicí 176
507 77  Cerekvice nad Bystřicí


TELEFONICKÝ kontakt: 
605 746 614
E-MAIL kontakt: dasvitakova@gmail.com

PROVOZNÍ DOBA: 
dle telefonické domluvy

IČ: 87694263
ID datové schránky: ddicg8i
č. účtu: 670100-2209617764/6210